ISO 9001 – BFO Ledelsessystemer med passiv brannsikring

ISO 9001 – BFO Ledelsessystemer med passiv brannsikring

Krav til passiv brannsikring i byggverk, basert på BFO-bransjestandard for passiv brannsikring og NS-EN ISO 9001:2015. Standardene utgjør samlet sett et normativt dokument for leverandører av passiv brannsikring.