Priser – sertifisering av personer

Priser – sertifisering av personer

Eksamen og sertifiseringsavgifter

Det grunnleggende sertifikatet er det norske akkreditete sertifikatet. Med bakgrunn i dette sertifikatet, kan det søkes om og utstedes IPC-sertifikat og EOQ-kompetansebevis. IPC-sertifisering gjelder for DM, EM, ISM, MM, OHSM, QA/QLA, QM, RM. EOQ-kompetansebevis  gjelder for EM, OHSM, QA/QLA, QM, og RM, se kravene for de respektive ordningene.

Pris for eksamen med eventuell sertifisering

Prisen gjelder eksamen, sensur og sertifisering. Hvis kandidaten ikke tilfredsstiller kravene til sertifisering slik at sertifikat ikke kan utstedes, er prisen den samme.

Følgende priser gjelder DM, EM, ISM, MM, OHSM, QA/QLA, QM, RM:

Norsk akkreditert sertifikat
Eksamensavgift, inklusive sertifikat etter kurs/eksamen   kr. 5.000,- 
Resertifisering (Fornyelse av sertifikat)   kr. 2.000,-
IPC-sertifikat
Utstedelse av IPC-sertifikat etter kurs/eksamen   kr. 2.200,- 
Resertifisering (Fornyelse av sertifikat)   kr. 1.600,- 
EOQ-kompetansebevis
Utstedelse av EOQ-kompetansebevis etter kurs/eksamen   kr. 2.200,- 
Resertifisering (Fornyelse av kompetansebevis)   kr. 1.600,-  
—————————————————————————-—————
Sertifikatkort  (for hvert sertifikat)       kr.    250,-
—————————————————————————-—————
Mistet/tapt sertifikat-utstedelse av nytt   kr.    500,-
(gjelder kun sertifikatkort)

Eksamen: dersom kandidaten bare skal avlegge en del av eksamen (skriftlig eller muntlig del), påløper halv eksamensavgift.

NB: mva. kommer i tillegg når sertifiseringen ikke er i sammenheng med kurs.