Krav ved resertifisering

Krav ved resertifisering

Resertifisering

Resertifisering skjer hvert tredje år etter samme opplegg som sertifisering.

Krav til resertifisering

  • Deltatt på to dagers oppdateringskurs godkjent av sertifiseringsorganet.
  • Eksamen etter samme modell som ved sertifisering
  • Utfylt søknad om resertifisering på portalen MittSertifikat.no.
  • Undertegnet adferdskode.
  • Erklæring på at kandidaten ikke har mottatt noen klager innenfor sertifikatets område. Alternativt skal kandidaten redegjøre for hvilke klager som er mottatt og hvordan de har blitt behandlet.

Når kravene i dette punktet er innfridd, kan fornyelse av sertifikat foretas. Fornyet sertifikat er gyldig i 3 år. Resertifisering av sertifikat kan foretas inntil 6 måneder før sertifikatutløp eller 6 måneder etter at gyldigheten av sertifikatet som er utløpt. Følgende regler gjelder:

  • 6 måneder før utløp: Dato for utstedelse er utløpsdatoen for sertifikatet som skal fornyes. Det nye sertifikatet er ikke gyldig før utløpsdatoen til det utgåtte sertifikatet.
  • 6 måneder etter utløp: Sertifikatet er ikke lenger godkjent, men kandidaten kan gjenoppta sertifiseringen innen 6 måneder etter utløpsdato for det gamle sertifikatet. Utstedelsesdatoen er dato for godkjennelse av resertifiseringen.