Kurs – sertifisering

Kurs – sertifisering

Godkjente kurs for sertifisering kvalitetsrevisor QA / revisjonsleder kvalitet QLA

Et av kravene for å bli sertifisert er at kandidaten har gjennomført et kurs som dekker kravene til teoretisk kunnskap i henhold til det normative dokumentet det sertifiseres mot. For kvalitetsrevisor QA / revisjonsleder kvalitet QLA benyttes reglene til European Organization for Quality som grunnlag for Norsk Sertifiserings normative dokumenter. 

Kursene som skal danne grunnlaget for teoretisk kunnskap ved sertifisering, skal være godkjent av Norsk Sertifisering AS. Kursorganisasjoner kan søke Norsk Sertifisering AS om godkjennelse av kurs og kursopplegg for sertifisering og bli godkjent som kursarrangør. Kursarrangøren er ansvarlig for at kurset dekker alle detaljkrav i pensumlisten. Vennligst ta kontakt med Norsk Sertifisering AS.

KursarrangørAdresseKontaktpersonGyldig til
DNV Business Assurance Norway AS
Kursoversikt

Veritasveien 1
1363 Oslo
www.dnv.no

Kristin Morisbak
kristin.morisbak@dnv.com
Tlf. 482 99 957
15.09.2024
Kiwa Kompetanse AS
Kursoversikt

Kabelgata 2
Postboks 141
0509 Oslo

Oddmund Wærp
oddmund.waerp@kiwa.com
Tlf:934 60 292
21.02.2025

KRN –
Kvalitet og Risiko Norge – Quality & Risk Norway – tidl. NFKR
Kursoversikt

Kjørbokollen 30
1337 Sandvika
www.qrn.no/
Annlaug Astad
Tlf: 905 18 464
info@qrn.no
15.09.2025
Standard Online AS
Kursoversikt
Mustads vei 1
0283 Oslo

Hanne Grete Mosand
67 83 86 00
salg@standard.no
04.09.2025
Wergeland Bedriftsutvikling AS
Kurs
Kanalveien 51
5068 Bergen

Siv Wergeland
948 72 009
post@wbu.no
18.03.2025