ISO 9001 – Ledelsessystemer for kvalitet

ISO 9001 – Ledelsessystemer for kvalitet

Krav til et ledelsessystem for kvalitet når en virksomhet trenger å bevise sin evne til å konsekvent levere produkter og tjenester som oppfyller kundenes krav og krav i lover og forskrifter.