Skriftlig prøve

Skriftlig prøve

Krav til å bestå

Nivå A, B og C

Krav til omfang av prosjektledelseserfaring innen angitt kompleksitet må være verifisert.

For å oppnå et nivå A-sertifikat, må kandidaten dokumentere kunnskap, ferdigheter og evner innen 80 % av kompetanseelementene som gjelder for gitt domene, i svært komplekse omgivelser.

For å oppnå et nivå B-sertifikat, må kandidaten dokumentere kunnskap, ferdigheter og evner innen 80 % av kompetanseelementene som gjelder for gitt domene, i komplekse omgivelser.

For å oppnå et nivå C-sertifikat, må kandidaten dokumentere kunnskap, ferdigheter og evner innen 80 % av kompetanseelementene som gjelder for prosjekter, i moderat komplekse omgivelser.

For å dokumentere dekning av et bestemt kompetanseelement, skal en kandidat vise minst 50 % av KCI-ene.

Nivå D

Skriftlig prøve dekker 100% av kompetanseelementene for prosjekter. For å oppnå et nivå D-sertifikat, må kandidaten demonstrere tilstrekkelig kunnskap innen 80% av kompetanseelementene. %-andel rundes ned til nærmeste hele tall.

Tilrettelegging

Dersom kandidaten har spesielle behov under eksamen pga. funksjonshemming, helsetilstand eller spesifikke lærevansker som dysleksi, kan Norsk Sertifisering AS tilrettelegge visse fasiliteter, hjelpemidler eller støttetjenester. Dette kan inkludere alternative eksamens- eller vurderingsordninger. En erklæring om dette behovet registreres i søknadskjema.