ISO 14001 – Ledelsessystemer for miljø

ISO 14001 – Ledelsessystemer for miljø

Krav til et ledelsessystem for miljø som en virksomhet kan bruke for å forbedre sin miljøprestasjon og håndtere miljøansvaret på en systematisk måte.