IPMA – kurs i prosjektledelse – trenger du faglig påfyll?

IPMA – kurs i prosjektledelse – trenger du faglig påfyll?

Hvorfor gjennomfører vi prosjekter? Fordi en oppdragsgiver eller prosjekteier har behov for et nytt produkt, en endring eller en forbedring. Prosjektet i seg selv har ingen verdi før resultatet benyttes til noe.

Verdiskapende og bærekraftig ledelse i prosjekter
Dato: 25. april – kl. 09:00 – 15:00
Sted: Digitalt

Kurset tar utgangspunkt i prosjektledelse, men omhandler også program- og porteføljeledelse.
Du vil få innsikt i hva bærekraftig og verdiskapende prosjektledelse betyr og hvordan du kan anvende denne.
Du får en gjennomgang av grunnlaget for IPMA-sertifiseringen innen personlig og sosial kompetanse. 

Kurset passer spesielt for deg:
som vil bevege deg fra metodefokus til fokus på ledelse av mennesker
som vil supplere din metode-kunnskap med kunnskap om ledelse
som jobber i og med prosjekter
som jobber som linjeleder eller HR-ledersom vurderer en IPMA-sertifisering

Prosjektstyring – fra A – Å
Dato: 26 – 27. april 
Sted: Digitalt
 

Dette er andre og tredje del av kurset som vil gi en helhetlig tilnærming til prosjekt-, program- og porteføljeledelse:
Del 1: Verdiskapende og bærekraftig ledelse i prosjekter. Personlig og sosial kompetanse.
Del 2 og 3: Prosjektstyring fra A til Å. Rammebetingelser. Oppdragsgivers rolle. Metodekompetanse som benyttes i styring av gjennomføringen.

Kurset passer spesielt for deg:
Som vil bevege deg fra metodefokus til fokus på ledelse av menneskersom vil supplere din metode-kunnskap med kunnskap om ledelsesom jobber i og med prosjektersom jobber som linjeleder eller HR-ledersom vurderer en IPMA-sertifisering

Generalforsamling i Norsk Forening for Prosjektledelse
Dato: 23. mai kl 19:00 
Sted: Teams