Klage om sertifisert virksomhet

Klage om sertifisert virksomhet

Klage på sertifisert virksomhet eller virksomhet som er i sertifiseringsprosess med Norsk Sertifisering

Den som mottar klagen i Norsk Sertifisering skal

  • forelegge klagen for den innklagedes (klientens) kontaktperson på et egnet tidspunkt
  • samle inn og verifisere relevant informasjon for behandling av klagen
  • bekrefte mottak av klagen og gi klageren informasjon om framdrift og resultat
  • bekrefte habilitet ved saksbehandling for å sikre at klagen blir behandlet og godkjent av personer i Norsk Sertifisering som ikke har vært involvert i klagens tema tidligere
  • sammen med innklaget (klienten) og klager, bestemme hvorvidt og eventuelt i hvilken grad klagens tema og løsning skal offentliggjøres

I vurderingen av en evt. offentliggjøring av klagens tema og løsning skal klagebehandler ta hensyn til

  • at prosessen for mottak, evaluering og beslutning om klager er underlagt krav til konfidensialitet, både av hensyn til klageren og klagens tema
  • at all informasjon som Norsk Sertifisering får tilgang til fra klient, skal anses som konfidensiell unntatt informasjon som klienten velger å gjøre tilgjengelig og informasjon som NSAS gjør offentlig, herunder informasjon om innvilgelse, opphevelse eller tilbaketrekking av sertifisering
  • om klagens tema og løsning vil bidra til å kunne klargjøre normative eller regulatoriske krav med relevant interesse for andre sertifiserte virksomheter og deres kontakter