Klage om sertifisering

Klage om sertifisering

Klager og anker som gjelder beslutning om sertifisering,  fornyelse, opprettholdelse, suspensjon, tilbaketrekking eller gjenopptakelse av sertifisering og utvidelse eller innsnevring av sertifiseringsomfanget, gjennomføres i henhold til følgende prosedyre:

Klage- og ankebehandlingsprosessenProsedyre
Informasjon om klage- og ankerettPå hjemmesiden, i kontrakt og på revisjonsbesøk.
Info om klage- og ankeprosessenPå hjemmesiden.
Klage- og ankefrist3 uker fra avgjørelsen foreligger.
Klagens og ankens formKlager og anker skal være skriftlig, begrunnet og oversendt separat. Kommentarer på evalueringsskjema etter eksamen eller revisjon, regnes ikke som formell klage.
Klagen og anken sendes tilNorsk Sertifisering ved daglig leder, postadresse eller til e-postadresse info@norsksertifisering.no
Bekreftelse på mottakKlager skal ha skriftlig tilbakemelding på mottak innen 1 uke med henvisning til saksbehandlingen slik det framgår av nettside.
Klage- og ankebehandlingKlager behandles av daglig leder eller styreleder dersom daglig leder er involvert i saken. Sertifiseringsorganets bransje-/fagråd eller annen kompetanse kan bli forelagt klagen for skriftlig, begrunnet uttalelse. Klager kan avgi en begrunnet protest mot sammensetningen av rådet/fagkompetansen. Sertifiseringsorganets styre bestemmer om det er grunn til å endre sammensetningen før klagebehandlingen starter.
Daglig leder eller styreleder fatter det endelige vedtaket.
Anker behandles på samme måte som klager. De som behandler anken skal ikke ha vært involvert i klagebehandlingen.
Sertifiseringsorganets styre fatter det endelige vedtaket.
TilbakemeldingNorsk Sertifisering vil gi skriftlig tilbakemelding om utfallet av klagen/anken, eller at svar om at utfallet vil bli sendt innen 6 uker. Behandling av klager/anker skal også omfatte vurdering av behov for korrigerende tiltak.