Sveriges første sertifiserte mangfoldsleder

Sveriges første sertifiserte mangfoldsleder

Personellsertifisering innen mangfoldsledelse er populært også utenfor Norges grenser. Den norske standarden for mangfoldsledelse NS 11201 har vakt stor suksess ikke bare i Danmark, men også i Sverige. Den første som gjennomførte kurs og gikk gjennom sertifiseringsprosessen vår med eksamen og tilfredsstillende dokumenterte krav var Stefan Winbladh. Stefan kan nå kalle seg Sveriges første sertifiserte mangfoldsleder. Vi gratulerer og har samtidig benyttet anledningen til å stille ham noen spørsmål:

Kan du fortelle litt om din bakgrunn og hvorfor du valgte å sertifisere deg som mangfoldsleder?

Jag jobbar idag som Head of Service Delivery på Cabonline Group. Jag har de senaste 15 åren haft ledarroller inom olika organisationer. Mitt intresse för ledarskap och min ambition att hela tiden bli bättre så var det självklart för mig att anta utmaningen att  certifiera mig som mångfaldsledare när min arbetsgivare gav mig chansen till det. Det var som en del av vårt kvalitetsarbete och jag såg det som en spännande möjlighet att utvecklas inom ett område som jag inte hade så stor erfarenhet av tidigare.

Hva tenker du har vært det mest verdifulle ved å bli sertifisert?

Certifieringen blir som ett bevis på min kunskap från utbildningen, men även ett kvitto på min personliga utveckling. Det mest värdefulla med att bli certifierad mångfaldsledare var den personliga resan man gjorde. Utbildningen öppnade upp många nya perspektiv och sätt att tänka, vilket har berikat mitt ledarskap och min syn på hur vi människor fungerar.

Følte du deg godt rustet til eksamen?

Inför examen kände jag mig väl förberedd tack vare den gedigna utbildningen hos Seema. Kursen sträckte sig över en längre period, vilket gav mig tid att praktisera och reflektera över det jag lärt mig mellan kurstillfällena. Kurslitteraturen var också heltäckande, även om jag valde att komplettera den med ytterligare läsning för att fördjupa min förståelse. Men det var en tuff certifiering med många moment som verkligen utmanade.

Hva er dine planer med din nye sertifisering?

Med min certifiering planerar jag att fortsätta omsätta mina kunskaper i praktiken inom mitt dagliga arbete tillsammans med mina kollegor i organisationen. Att integrera mångfald och inkludering i verksamheten gynnar både medarbetarna och organisationens utveckling. 

Hvordan føles det å være den første sertifiserte mangfoldsleder i Sverige?

Det känns både roligt och hedrande att vara den första certifierade mångfaldsledaren i Sverige. Det känns bra att var tidigt ute inom något så viktigt och jag hoppas kunna vara en förebild för andra ledare och organisationer när det gäller mångfald och inkludering.

Les mer om følgende emner: