Start 2022 med nye muligheter – ta en personsertifisering!

Start 2022 med nye muligheter – ta en personsertifisering!

Sertifisert kompetanse gir deg gode karrieremuligheter!

Sertifisert kompetanse har stor betydning for rekruttering, innfrielse av krav, dokumentasjon på samfunnsansvar og sikring av foretaksansvar.

Ta en akkreditert sertifisering hos oss innen kvalitet, risiko, miljø, arbeidsmiljø, mangfold og prosjekt.

Vi kan tilby følgende personsertifiseringer:

Som arbeidsmiljøleder kan du jobbe med helse og sikkerhet i arbeidsmiljø som koordinator, rådgiver eller leder, samt implementering, ledelse og forbedring av ledelsessystemer iht. NS-ISO 45001.
Les mer her

Som kvalitetsleder har du ansvar for å vedlikeholde og implementere virksomhetens ledelsessystemet for kvalitet og implementere dette i praksis.
Les mer her

Som lekeplassutstyrsinspektør bidrar du til å sikre foretaksansvaret hos utstyrseier og dokumentere uavhengig inspeksjon av utstyret.
Les mer her

Som mangfoldsleder må du evne og inneha kompetanse til å bygge felles identitet, en sterk inkluderende kultur og anerkjenne likheter og ulikheter som en styrke for å oppnå tiltenkte resultater. Les mer her

Som miljøleder kan du jobbe i alle typer virksomheter for å sikre at virksomheten oppfyller både interne og eksterne miljøkrav, sikrer at alle ledd i virksomheten overholder kravene.
Les mer her

IPMA-sertifisering av prosjekt-, program- og porteføljeledere er en metodisk prosess. IPMA 4-L-C systemet er delt i fire nivå og i tre områder: prosjekt, program og portefølje.
Les mer her

Som revisjonsleder kvalitet vil du forstå standardene og prinsippene for revisjon og revisjonsteknikkene for å undersøke, stille spørsmål, evaluere og rapportere for å bestemme ledelsessystemets tilstrekkelighet og mangler.
Les mer her

Sertifiser deg som Revisjonsleder ISM kode! ISM-revisorer arbeider i eller for rederier, og har fullført relevant kurs (ref. MSC-MEPC.7/Circ 8).
Les mer her

En Risk Manager støtter ledelsen til å fastsette risikonivået selskapet er villig til å ta, samt kartlegge mulighetene som finnes for vekst og utvikling.
Les mer her

En Vedlikeholdsleder bidrar til å ivareta produksjonsutstyr, tekniske anlegg, bygninger, infrastruktur, og således et bærekraftig næringsliv. Les mer her