Samarbeidsavtale med Kvalitet og Risiko Norge

Samarbeidsavtale med Kvalitet og Risiko Norge

Norsk Sertifisering har inngått et spennende samarbeid med Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring (KRN). KRN er Norges største fagnettverk innen kvalitet og risikoledelse. Foreningen er et samlingspunkt for erfarings- og informasjonsutveksling, med fokus på kompetanseøkning innenfor kvalitetsledelse, risikostyring, internkontroll og ulike ledelsesmodeller innenfor virksomhetsstyring.

KRN har vært en aktiv bidragsyter til kvalitet og risikoarbeid både nasjonalt og internasjonalt siden 2003. Foreningen er den norske medlemmet (National Representative) i den europeiske organisasjonen EOQ, European Organisasjon for Quality. Daglig leder i KRN har siden 2011 innehatt styreverv i EOQ Executive Board og siden 2017 har Toralf Paulshus ble i 2017 valgt til EOQ President og bidratt til utvikling av organisasjonen sammen med daglig leder i EOQ Ulf Gustavsson. De siste to årene har EOQ jobbet en større organisasjonsendring, nye vedtekter og  strategi og Norsk Sertifisering har som EOQ medlem også deltatt aktivt i dette arbeidet.

EOQ har et mål om å bli en mer forretningsorientert og bærekraftig organisasjon med større nytteverdi for medlemmene. Endringene i vedtektene til EOQ innebærer at KRN blir den eneste nasjonale EOQ-representanten i Norge og har enerett til å distribuere EOQ produkter og tjenester i Norge. KRN kan delegere rettigheter og plikter til en National Business Partner.

Gjennom en felles avtale med EOQ og KRN har nå Norsk Sertifisering status som EOQ National Business Partner fra 1. januar 2024. Dette innebærer at vi kan opprettholde kompetansesertifiseringen men at vi samtidig får et mer aktivt samarbeid på nasjonalt plan med KRN om tjenestetilbudet vårt. Norsk Sertifisering vil fremover ha regelmessig kontakt med KRN for felles erfaringsutveksling, markedsanalyser og for bedre å identifisere fremtidige kundebehov.

For de av våre kursleverandører som ønsker at kurskandidatene skal få muligheten til å få europeiske EOQ sertifikater i tillegg til de akkrediterte nasjonale sertifikatene, vil det kreves at kursvirksomheten tegner en samarbeidsavtale med KRN og krav om EOQ National Business Partnerskap, samt at kursinnhold også skal godkjentes av EOQ. For de av våre kursleverandører innen kvalitet og risiko som ikke ser behovet for europeiske sertifikater men kun ønsker nasjonale akkrediterte sertifikater, vil Norsk Sertifisering ivareta godkjenning av kursinnhold som tidligere.

Daglig leder Inger Jakobsen gleder seg til et sterkere samspill både med KRN og EOQ fremover og håper dette vil bli starten på et viktig samarbeid både for Norsk Sertifisering og på vegne av våre mange kunder og samarbeidspartnere som jobber med kvalitet og risikostyring. Jakobsen oppfordrer de som ønsker mer informasjon om dette om å ta kontakt.

Den nye organisasjonsstrukturen i EOQ som ble vedtatt i 2023 blir gjeldende fra 1. januar 2024, tilsvarende også avtalen mellom KRN og Norsk Sertifisering