Restriksjoner – høy smitterisiko korona

Restriksjoner – høy smitterisiko korona

Tiltak for i størst mulig grad å opprettholde tjenestene våre i en periode med høy smitterisiko

Norsk Sertifisering AS har iverksatt tiltak for i størst mulig grad opprettholde tjenestene våre i en periode med risiko for smittefare som følge av koronaviruset. Vi følger situasjonen forløpende og forholder oss til informasjon og råd fra norske helsemyndigheter med hensyn til reiser og deltakelse i større samlinger.

Sertifisering av produkter og systemer

Vi vil opprettholde planlagte aktiviteter overfor våre kunder med hensyn til sertifisering, årsoppfølging og resertifisering. Inntil videre vil vi utføre fjernrevisjoner i stedet for revisjonsbesøk dersom ikke særlige forhold skulle tilsi annet.

Sertifisering av personer

Vi arbeider på hjemmekontor og vil behandle søknader om fornyelse og sertifisering på vanlig måte, i tillegg til søknader om godkjenning av kurs. Våre sensorer arbeider digitalt med sensurering av svar fra gjennomført eksamen, og kandidatene vil bli informert om resultater på vanlig måte.

Eksamensavviklingen ved sertifisering

Vi tilpasser kontinuerlig eksamineringen etter kravene fra helsemyndighetene. Vi har muligheten til både stedlig- og fjerneksamen, men dette må avklares i de enkelte tilfellene, følg med vår eksamensdatoer under hver sertifikat.