Program for Fagdagene 2022

Program for Fagdagene 2022

Vi har gleden av å ønske velkommen til årets fagdager for sertifiserte sakkyndige virksomheter og sertifiserte opplæringsvirksomheter.

Denne gangen har vi satt sammen et fyldig program med mange gode innledere både fra myndigheter og fra sektoren selv. I tillegg til mange gode innlegg blir det også tid til gruppearbeid, gjennomgang av oppgaver og ikke minst flere gode diskusjoner med kollegaer.

På tampen av første dag og før vår flotte festmiddag, har vi utfordret fagsjef i Noorsi Lars Nordvik og leder i KranTeknisk forening Hermod Pettersen, til en felles refleksjon om framtiden for sertifiseringsordningen for sakkyndige virksomheter og opplæringsbedrifter.

Velkommen til Olavsgaard, tirsdag 11. og onsdag 12. oktober.