Sakkyndig virksomhet

Forskrift om administrative ordninger § 8-6 krever at sakkyndig virksomhet (kan også være enkeltmannsforetak) skal være sertifisert av et sertifiseringsorgan som er utpekt av Arbeidstilsynet (AT). Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 13 (§ 13-1) angir hvilke type arbeidsutstyr som er underlagt krav om sakkyndig kontroll.

Forskriftene er ikke tilstrekkelig konkret med hensyn til å definere kvalifikasjonskrav for faglig leder og kontrollør. ”Bransjen” etablerte derfor Samordningsrådet for Kran, truck og masseforflytningsmaskiner i 1999 for å gi klarere krav, se "Tilleggskriterier" i menyen til venstre.

 

 

Aktuelt utstyr med bokstavkode
Arbeidsutstyr for løfting av hengende last G
Løfteredskap R
Løfte- og stablevogner T
Teleskoptruck C
Masseforflytningsmaskiner med større effekt enn 15kW (20,4hK) M
Arbeidsutstyr på bergingsvogner B
Personløfter P
Hengerstillas H
Klatrestillas for høyder over 3 meter K
Studio- og scenerigger S
Byggeplassheiser BH
Trallebaner TB

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4