Klage- og ankebehandling

Klage: Klage rettet mot en sertifisert person eller utrykk for misnøye i forbindelse med saksbehandling eller andre aktiviteter i Norsk Sertifisering.

Anke: Forespørsel fra søker, kandidat eller sertifisert person om ny behandling av enhver avgjørelse i forbindelse med sertifiseringsavgjørelser, herunder sertifisering, resertifisering, advarsel, suspensjon eller tilbaketrekking.

For alle klager og anker gjelder:

  • Konfidensialitet: Klagen/anken blir behandlet konfidensielt, og klageren har krav på anonym behandling.
  • Uavhengighet, upartiskhet: Klager og anker blir behandlet av personer som er uavhengig, kan opptre upartisk og ikke har økonomiske eller andre interesser som kan påvirke utfallet av saken.
  • Undersøkelser og klage-/ankebeslutninger skal ikke medføre diskriminerende tiltak overfor klager.
  • Behandling: Klager/anker blir behandlet i samsvar med retningslinjene som gjelder for klagens art

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4