Sertifisering av personer

Norsk Sertifisering er akkreditert for sertifisering av personer i henhold til standarden ISO/IEC 17024 - General requirements for bodies operating certification of persons. For tiden er Norsk Sertifisering AS akkreditert for å gjennomføre eksamen og utstede sertifikater i kategoriene

  • Kvalitetsleder - QM
  • Kvalitetsrevisor - QA
  • Revisjonsleder kvalitet - QLA
  • ISM-revisor og -revisjonsleder - ISM
  • Miljøleder - EM
  • Risk Manager - RM
  • Vedlikeholdsleder - MM
  • Lekeplassutstyrsinspektører - LEK
  • Arbeidsmiljøleder - OHSM
  • Mangfoldsleder - DM

Søk om sertifisering på mittsertifikat.no

Andre internasjonale sertifikater

Basert på det akkrediterte NSAS-sertifikatet, kan kandidaten også få internasjonalt sertifikat fra IPC - International Personnel Certification Association og kompetansebevis fra EOQ - European Organization for Quality.

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4