Orienteringsmøte IPMA sertifisering

Orienteringsmøte IPMA sertifisering

Vil du være med på Orienteringsmøte om IPMA sertifisering?
Onsdag 26. januar kl. 14:00 til 15:30.
Det er gratis og uforpliktende.
Send en påmelding ipma@norsksertifisering.no, eller logg deg på Teams direkte her:
Møte-ID: 334 791 519 371
Passord: VmRxLn