Ny akkreditert sertifiseringsordning for eltakstpersonell

Ny akkreditert sertifiseringsordning for eltakstpersonell

Eltakst sertifisering

Den nye sertifiseringsordningen for eltakstpersonell som ble etablert av Norsk Sertifisering er nå godkjent av Norsk Akkreditering.

Den nye sertifiseringsordningen for eltakstpersonell som ble etablert av Norsk Sertifisering er nå godkjent av Norsk Akkreditering. Det er nødvendig med økt kompetanse innen takst av elektrisk anlegg på grunn av økningen i elektrifisering, fra solcelleanlegg og elbilladere til tradisjonelle elektriske anlegg som kan ha feil. Dette øker risikoen for kjøpere av bolig, både nye og brukte.

Flere rettssaker de siste årene har resultert i heving av kjøpet på grunn av uregelmessigheter i det elektriske anlegget, påvist av eltakstpersonell. Dette har ført til at nye boligeiere ikke ønsker å ta risikoen for tidligere eieres handlinger, da de som regel ikke har elektrofaglig utdanning. Med assistanse fra en eltakstpersonell har kjøpere fått nødvendig bistand for å få bevis som har resultert i heving av kjøpet eller betydelig prisreduksjon.

Eltakstpersonell bidrar også i brannetterforskning for å bidra til mer korrekte avgjørelser. Det er vanlig at i slike saker, hvor boligkjøper mistenkes for å ha tent på selv, at det ofte er flere forhold ved det elektriske anlegget som ikke er utledet. Dette på tross av tydelige spor på svært høye temperaturer ofte på flere tusen grader.

Etikk er en viktig faktor i eltakstpersonellets arbeid, og dette vektlegges i utdanningen. Hovedmantraet i dette viktige arbeidet er at eltakstpersonell ikke skal sette liv i fare.

Ønsker du å ta en sertifisering?

Sertifiseringsordningen sikrer en bred tilførelse av sertifisert eltakstkompetanse og således bidra til å:

  • verne om liv og helse gjennom forebyggende tiltak mot elektrisk sjokk og brann i el-installasjoner
  • forebygge el-skader på produksjonsutstyr, tekniske anlegg, bygninger, boliger, fritidseiendom og infrastruktur og således sikre driftskontinuitet for samfunn og næringsliv
  • sikre objektiv kompetansetilførelse som sakkyndig oppnevnt, eller meddommer i retts- og/eller tvistesaker
  • sikre sakkyndig kompetanse for part i en retts- eller tvistesak
  • sikre en spesialisert eltakstkompetanse og kvalitetssikring i et bredt sammensatt elektromarked
  • fastsette verdi på el-installasjoner ut ifra dagens regelverk/standarder og objektenes tilstand
  • sikre en objektiv vurdering av skadeomfang etter brann, branntilløp, overspenningsskader og vann- og naturskader på el-installasjoner
  • klarlegge feilkilder og årsakssammenhenger ved hendelser eller registrerte avvik i eller feil på el-installasjoner

Les mer om sertifiseringen her.