Nytt klimasamarbeid med Oslo Kommune

Nytt klimasamarbeid med Oslo Kommune

Oslo har satt seg som mål å redusere utsklipp av klimagasser med 95 prosent og bli en klimarobust by innen 2030. For å nå målene må offentlige myndigheter, private virksomheter, organisasjoner og innbyggere samarbeide om å gjennomføre effektive tiltak som monner. Norsk Sertifisering har inngått en klimakontrakt med Oslo Kommune om å aktivt bidra til å nå Oslos klimamål og vil gå foran som en klimaansvarlig virksomhet i hovedstaden.

Signering av klimakontrakt

Hvordan jobber vi med bærekraft?

Norsk Sertifisering er et anerkjent sertifiseringsorgan som tilbyr en rekke sertifiseringstjenester for å sikre at virksomheter oppfyller kravene til regelverk og anerkjente standarder innenfor miljø, kvalitet og sikkerhet. Sertifisering som metode bidrar til å fremme kontinuerlig forbedring og måloppnåelse.

Sertifiseringsordninger for personell

Norsk Sertifisering tilbyr også sertifiseringsordninger for sentrale medarbeidere i virksomheter, inkludert kvalitetsledere, miljøledere, risikoledere, arbeidsmiljøledere, revisjonsledere, vedlikeholdsledere, mangfoldsledere, prosjektledere med flere. Disse sertifiseringsordningene bidrar til å sikre at virksomheten overholder regelverk og standarder og jobber kontinuerlig med forbedring mot sine mål. Se alle personsertifiseringer her.

Sertifisering av sakkyndige virksomheter og opplæringsvirksomheter innen arbeidsutstyr

Norsk Sertifisering er også utpekt av Arbeidstilsynet for å sertifisere sakkyndige virksomheter og opplæringsvirksomheter innen arbeidsutstyr, herunder kraner og løfteutstyr. Vedlikehold og rett bruk av arbeidsutstyr i sektorer som bygg og transport har stor innvirkning på både miljø og sikkerhet, og sertifisering av disse virksomhetene bidrar til å sikre trygg og bærekraftig bruk av arbeidsutstyr.

Bidrag til bærekraft og klima

Norsk Sertifisering har nylig flyttet fra Fornebu til Oslo og er nå samboende med Quality Norway for bedre utnyttelse av lokalene. Selskapets nye lokaler i Galleri Oslo er pusset opp med gjenbrukte materialer og møbler, noe som bidrar til å redusere miljøavtrykket. Med sentral beliggenhet har selskapet allerede redusert reiser og benytter nå kun kollektiv transport. Norsk Sertifisering tar sitt samfunnsansvar alvorlig og bidrar til å fremme bærekraft og klima ved å kreve kontinuerlig forbedring fra sine kunder og leverandører mot nullutslippssamfunnet.