Ny utgave NS-ISO 3834-2

Ny utgave NS-ISO 3834-2

Ny utgave av standarden «Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer — Del 2: Omfattende kvalitetskrav»

Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer — Del 2: Omfattende kvalitetskrav er kommet ut i ny utgave 24-06-2021, se standard.no. Denne tredje utgaven kansellerer og erstatter den andre utgaven (ISO 3834-2:2005), hvorav den utgjør en mindre revisjon, se her for endringer.