Ny sertifiseringsordning for personer

Ny sertifiseringsordning for personer

Eltakst sertifisering

Norsk Sertifisering AS tilbyr sertifisering av eltakstpersonell for vurderinger av elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og har søkt akkreditering for disse to sertifikatene. Søknaden er under behandling hos Norsk Akkreditering.

Stort behov for sertifisert eltakstpersonell

Behovene for kvalifisert eltakstpersonell er stort på landsbasis og behovene for en eltakstperson kan variere sterkt.

Listen er lang, og her er noen av behovene:

  • Tilstandsvurdering av en bolig før salg
  • Brannetterforskning
  • Rettsoppnevnt sakkyndig vitne i rettssaker der retten har behov for ekstern kompetanse
  • Konfliktløsing mellom parter i elektrobransjen
  • Partsdeltagelse for parter i eierskiftesaker
  • Bistå forsikringsbransjen i vurdering av skadeomfang og vurdering av regressmuligheter i forbindelse med feil og situasjoner som har oppståt
  • Bidra med kompetanse til etablering av Internkontrollsystem elektro for borettslag og sameier

Kvalifikasjonskrav for sertifisering

Kvalifikasjonskravene for å bli eltakstperson er de samme som myndighetenes føringer for å kontrollere elanlegg hos andre, og det er minimum 3 år som elektromontør etter endt avlagt og bestått fagprøve. Likeledes kreves en faglig ansvarlig i et elkontrollforetak på lik linje med krav myndighetene stiller til drift av elkontrollforetak som arbeider med kontroll hos andre.

Sertifisert kompetanse er etterspurt i markedet

Sertifisert kompetanse er basert på lærings-, utviklingsprosesser, yrkeserfaring, opplæring og eksamen. Kompetansen er derfor etterspurt i markedet og blir lagt til grunn ved rekruttering eller når det er krav i oppdragsgivers anbud, kontrakter eller begrunnet i behov for å kunne dokumentere samfunnsansvar eller sikre foretaksansvar. Sertifisert kompetanse gir karrieremuligheter i nåværende og nye jobber.

Eltakst sertifisering
Stor etterspørsmål etter kvalifisert eltakstpersonell i markedet

Et samfunnsansvar

Bruk av sertifisert el-takstpersonkompetanse er en dokumentasjon på samfunnsansvar. Bruk av slik kompetanse vil bidra til å forebygge el-skader på produksjonsutstyr, tekniske anlegg, bygninger, boliger, fritidseiendom og infrastruktur og således sikre driftskontinuitet for samfunn og næringsliv, og vil også kunne bidra til å kunne sikre foretaksansvaret hos arbeids- eller oppdragsgiver. Et foretak kan komme i et straffeansvar i tilfeller der en ulykke eller en brann kan skyldes feil eller andre forhold hos foretaket som kan ha forårsaket hendelsen. Grunnlaget for et straffeansvar er omtalt i Straffelovens § 28. Ved utmåling av straffen overfor foretaket skal det blant annet tas hensyn til «om foretaket ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha forebygget overtredelsen».

Sertifisert kompetanse er dessuten et bevis på oppdatert og relevant kompetanse som følge av krav til periodisk resertifisering, hvert tredje år.

Vi vil være med på å gjøre Norge trygt, og bidra til korrekte avgjørelser i rettssaker der elektro er tema. Utdanningen foregår i samarbeid med
Elektroskolens eltakstskole.

Alt du trenger å vite om sertifiseringen for eltakstperson bolig ELT-B og næring ELT-N finner du her.