Ny akkreditering for vedlikeholdsingeniør og vedlikeholdstekniker

Ny akkreditering for vedlikeholdsingeniør og vedlikeholdstekniker

Akkreditert sertifisering vedlikehold

Norsk Sertifisering har nylig fått godkjent en utvidelse av sin akkrediterte sertifisering for vedlikeholdsingeniører og vedlikeholdsteknikere.

Norsk Sertifisering fortsetter å styrke sin posisjon som en ledende sertifiseringsorganisasjon for vedlikeholdsfagfolk.

Norsk akkreditering har vedtatt utvidelse av akkreditering for PERS 005 Norsk Sertifisering AS etter NS-EN ISO/IEC 17024:2012, med virkning fra 21.03.2023. Vedtaket er gjort med hjemmel i Lov om det frie varebytte i Europa (EØS-vareloven) av 14.4.2013, kapittel II, art 5.1.
Det utvidede akkrediteringsomfanget vil etter dette også omfatte sertifisering av:

  1. Vedlikeholdsingeniør (ME) etter Normativt dokument for sertifisering av Vedlikeholdstekniker, Vedlikeholdsingeniør og Vedlikeholdsleder, basert på NS-EN 15628:2014 (utgave fra 4.juli 2022)
  2. Vedlikeholdstekniker (MT) etter etter Normativt dokument for sertifisering av Vedlikeholdstekniker, Vedlikeholdsingeniør og Vedlikeholdsleder, basert på NS-EN 15628:2014 (utgave fra 4.juli 2022)

Akkrediteringsomfang for ovennevnt akkreditert virksomhet er tilgjengelig på Norsk akkrediterings nettsider www.akkreditert.no.

Ønsker du å sertifisere deg?

Les mer om sertifiseringen her.