Avklaring fra Arbeidstilsynet om bruk av digitale løsninger modul 2

Avklaring fra Arbeidstilsynet om bruk av digitale løsninger modul 2

Det vises til informasjon om bruk av digitale løsninger i undervisningen av modul 2 sendt 28.04, angående AT’s avklaring: Det er følgelig ikke anledning til å selge teorimodulen som webinar.

Ut fra alminnelig forståelse av Webinar ¹, har det vært grunn til å oppfatte «avklaringen» som at det ikke er anledning til å gjennomføre modul 2 som fjernundervisning.

Norsk Sertifisering er nå gjort kjent med at AT på direkte henvendelse fra en sertifisert opplæringsvirksomhet, har svart at tilsynets ikke ønsker å forby fjernundervisning av modul 2. AT skriver videre at webinar ikke oppfyller kravene til dialog i opplæringsplanene. AT begrunner dette med at Webinar kun er en enveisformidling uten nødvendig interaksjon mellom instruktør og deltaker.

Arbeidstilsynet har nå utarbeidet forslag til retningslinjer for å gjennomføre modul 2 som fjernundervisning, og bedt SGS (Samarbeidsgruppen for sertifiseringsorganene) om å svare på om det er problemer med å sertifisere i tråd med retningslinjen, innen 08.06.22.

Norsk Sertifisering vil holde dere oppdatert om saken.

¹ Webinar er et kurs eller seminar som avholdes i sanntid digitalt over internett ved hjelp av videokonferanseverktøy