Latvias første sertifiserte mangfoldsleder er forsker

Latvias første sertifiserte mangfoldsleder er forsker

Agnese Cimdina

Agnese Cimdina har i 2023 gjennomført nytt kurs og eksamen og blitt resertifisert som mangfoldsleder. Hun er Latvias første sertifiserte mangfoldsleder, den første forskeren som har valgt å sertifisere seg og er også den første fra Latvia som nå har resertifisert seg etter tre år. Vi gratulerer og har samtidig stilt henne noen spørsmål:

Kan du fortelle litt om din bakgrunn og hvorfor du valgte å sertifisere deg som mangfoldsleder?

Da vi i 2021 diskuterte Loveleen Rihel Brennas nye bok om mangfoldsledelse “The Parabel of the Dog and the Peacock”, hevdet hun at jeg var den første forskeren i verden som er blitt sertifisert i mangfoldsledelse. På den ene siden høres det imponerende og utrolig ut, men på den andre siden ganske naturlig, gitt min bakgrunn som forsker, . Jeg er sosialantropolog med master- og doktorgrad fra Universitetet i Bergen. Internasjonalisering av norske og nordiske organisasjoner har vært mitt forskningsfelt i flere år – både i Baltikum og i Midtøsten. I tillegg har jeg jobbet flere år som rådgiver for bilaterale næringslivsrelasjoner ved den norske ambassaden i Riga og undervist hos flere universiteter i business antropologi, forskningsmetoder, utviklingsantropologi, tverrkulturell kommunikasjon og internasjonal markedsføring. Anvendelse av antropologi i næringsliv og utenfor akademia er min profesjonelle lidenskap. For tiden leder jeg mangfolds- og inkluderingsfeltet hos PwC Latvia.

Da jeg forsket på nordiske selskaper i Gulfen oppdaget jeg at utfordringer med mangfoldsledelse var påfallende.. Virksomheten kan ha de beste teknologiene og forretningsplaner, men hvis de ikke klarer å forstå og navigere det menneskelige mangfoldet og ikke har det som mangfoldsledere kaller for mangfoldskompetanse, vil de ikke lykkes med internasjonalisering av sin virksomhet. Internasjonal business handler i stor grad om mangfoldsledelse, nemlig om å forstå, utvikle, kommunisere, håndtere og lede menneskelig mangfold både strategisk og med innsikt. Jeg kom til denne konklusjonen i 2019 når jeg analyserte utfordringene til nordiske teknologiselskaper i Abu Dhabi. Parallelt med min forskning begynte jeg å se etter muligheter for å lære mer om mangfoldsledelse, og jeg endte jeg opp i Oslo hos Loveleen og Seema. Under hennes veiledning ble jeg blant de første sertifiserte mangfoldsledere. I 2023 ble jeg resertifisert for å opprettholde min kompetanse. Dessuten er mangfoldsledelse et fagområde i stadig utvikling og sertifisering bidrar til å kvalitetssikre og attesterer samsvar med denne utviklingen.

Hva tenker du har vært det mest verdifulle ved å bli sertifisert?

Først og fremst den systematiske og strategiske tilnærmingen til samspill mellom mennesker og sosiale grupper, maktforhold, årsaker og konsekvenser av kategorisering og stereotypisering, og arbeid med mangfold i bredere forstand. Å kunne strukturere komplekse og mangefasetterte identiteter, praksiser, uttrykk, erfaringer og egenskaper i

ledelsessystemer, slik at man klarer å knytte mangfold til verdiskapning og inkluderende organisasjon på en strategisk måte har vært den største verdien for meg.

For det andre bekrefter sertifisering internasjonalt anerkjent og kvalitetssikret kompetanse og ferdigheter. For meg som jobber profesjonelt med mangfoldsledelse er sertifisering en viktig indikator på kvalitet og kvalifikasjon.

Følte du deg godt rustet til eksamen?

Som antropolog hadde jeg dybdekunnskap om hvordan forskjellige sosiokulturelle kontekster former oss som mennesker og påvirker vår samhandling, også i næringslivet. Men jeg måtte bruke en del tid på å sette meg inn i ledelsessystemer for mangfold og norsk standard i mangfoldsledelse. Det var litt krevende, men meget interessant og lærerikt.

Hva er dine planer med din nye sertifisering?

Siden sertifiseringen i 2019 har jeg avholdt utallige seminarer om mangfoldsledelse og mangfoldskompetanse samt bistått mange baltiske og nordiske organisasjoner som konsulent. Jeg ønsker å løfte frem mangfoldskompetanse i organisasjoner og samfunnet på et høyere nivå, samt introdusere Norsk Standard for mangfoldsledelse også i Baltikum. Det er viktig for å øke forståelsen av at mangfoldsledelse har direkte sammenheng med verdiskapning. Latvia som flere andre europeiske land har utfordringer med arbeidskraft, inkludering og innovasjonsevne – mangfoldskompetanse og mangfoldsledelse kan bidra til å løse disse utfordringene. Å knytte mangfoldsledelse til sosial bærekraft, verdiskapning og konkurranseevne står høyt på min prioritetsliste. Samtidig ønsker jeg på sikt å introdusere mangfoldsledelse som et universitetsfag. Dette er et spennende område for de som har interesse for næringsliv og organisasjonsutvikling og som lurer på hvordan man bruker antropologikompetanse utenfor akademia. For ca 15 år siden var jeg med på å etablere sosialantropologi ved latviske universiteter. Mangfoldsledelse kan være et nyttig påfyll innen bedrifts- og organisasjonsantropologi samt for antropologi i praksis.

Hvordan føles det nå å være den første re-sertifiserte mangfoldsleder i Latvia?

Det føles bra, men periodevis også noe ensomt. Mangfoldsmodenhet i samfunnet og organisasjoner er fortsatt ganske lav her i Latvia. Man må ha motivasjon og et kompetent team rundt seg for å få til betydelige endringer. Etter sertifiseringen i 2019 jobbet jeg med mangfoldstemaet alene som frilanser i flere år, ved siden av både forskerjobb og ambassadejobb. Nå som leder av mangfolds- og inkluderingspraksis hos PwC Latvia på fulltid har jeg gode muligheter til å utvikle nye tjenester og løfte opp mangfoldsmodenhet og kompetanse i organisasjoner sammen med engasjerte kollegaer. Det er jeg meget glad for.