Restriksjoner pga. koronaviruset

Restriksjoner pga. koronaviruset

Tiltak for i størst mulig grad opprettholde tjenestene våre i en periode med risiko for smittefare

Tiltak for i størst mulig grad å opprettholde tjenestene våre i en periode med risiko for smittefare.

Norsk Sertifisering AS har iverksatt tiltak for i størst mulig grad opprettholde tjenestene våre i en periode med risiko for smittefare som følge av koronaviruset. Vi følger situasjonen forløpende og forholder oss til informasjon og råd fra norske helsemyndigheter med hensyn til reiser og deltakelse i større samlinger.

Sertifisering av tjenester og systemer

Vi vil opprettholde planlagte aktiviteter overfor våre kunder med hensyn til sertifisering, årsoppfølging og resertifisering. Inntil videre vil vi utføre fjernrevisjoner i stedet for revisjonsbesøk dersom ikke særlige forhold skulle tilsi annet.

Sakkyndige virksomheter og opplæringsvirksomheter fra Arbeidstilsynet.

Sertifisert sikkerhetsopplæring: Retningslinjer for alternativ undervisning, og krav til godkjennelse av fjernundervisning.

Sertifisering av personer

Vi arbeider på hjemmekontor og vil behandle søknader om fornyelse og sertifisering på vanlig måte, i tillegg til søknader om godkjenning av kurs. Våre sensorer arbeider digitalt med sensurering av svar fra gjennomført eksamen, og kandidatene vil bli informert om resultater på vanlig måte.

Eksamensavviklingen

Vi vil bli tilpasse eksamineringen etter kravene fra helsemyndighetene. Vi har muligheten til nettbasert eksamen, men dette må avklares i de enkelte tilfellene, følg med vår eksamensplanlegger.