Introduksjonsmøte for IPMA prosjektledelse 25. januar

Introduksjonsmøte for IPMA prosjektledelse 25. januar

Norsk Sertifisering inviterer sammen med Norsk forening for prosjektledelse (NFP) til et nytt opptak av IPMA prosjekt- program og porteføljeledere for våren 2024. Norsk Sertifisering er den eneste i Norge som er godkjent for å utstede IPMA sertifikater.

IPMA-modellen er en internasjonalt anerkjent sertifiseringsprosess i 4 trinn for prosjektledere, programledere og porteføljeledere. Modellen er utviklet av den internasjonale organisasjonen for prosjektledelse (IPMA) som Norsk Forening for prosjektledelse (NFP) er medlem av. Modellen er spesielt utviklet for de med liten erfaring som ønsker å utvikle seg som prosjektledere, og for de som er langt mer erfarne.

Et IPMA sertifikat vil gi deg global anerkjennelse og mulighet til å utveksle erfaringer i et større fagnettverk med andre prosjektledere, programledere og porteføljedirektører i inn og utland. Det er store og anerkjente selskap internasjonalt som velger å sertifisere sine prosjektledere etter IPMA-modellen.

Gjennom sertifiseringsprosessen vil du bli vurdert ut ifra praktisk erfaring,  metodekunnskap og lederstil og hvordan du har anvendt metoder og lederskap i praksis. De som tas opp i ordningen vil få tildelt to erfarne assessorer som følger deg gjennom hele løpet. Sertifiseringsprosessen er delt i fire nivåer etter hvilken erfaring du har innen prosjektledelse:

Nivå D: For deg som er ny i prosjektlederrollen

Nivå C: For deg som har jobbet med moderat komplekse prosjekter  mer enn 3 år

Nivå B: For deg som har jobbet med komplekse prosjekter mer enn 5 år

Nivå A: For deg som har jobbet med svært komplekse prosjekter mer enn 5 år

Sikre deg plass i dag for å høre mer om IPMA metoden som bidrar til mer effektiv gjennomføring av prosjekter.

Vi ser frem til å møte deg!

Påmelding: Sendes til ipma@norsksertifisering.no

Tid: Torsdag 25. januar kl 1500 – 16:30.

Sted: Norsk Sertifiserings lokaler, inne i Galleri Oslo, Schweigaards gate 10, 3. etg

Teams: Det er mulig å delta via teams.