IAF godkjenning for IPC

IAF godkjenning for IPC

IAF støtter sertifiseringsordningen for IPC Management System Auditors

IAF støtter sertifiseringsordningen for IPC Management System Auditors

International Personnel Certification Associations «IPC Management System Auditors sertifiseringsordning» mottok godkjenning som et underområde av IAF MLA, under den trettiførste IAF General Assembly som fant sted 28. og 30. oktober 2017 i Vancouver, Canada.
«IPC Management System Auditors» sertifiseringsordning er den første personellsertifiseringen ordningen noensinne har oppnådd offisiell godkjenning av International Accreditation Forum (IAF). Dette betyr mer konsistens og integritet for sertifikater fra Management System Auditors utstedt over hele verden.