Hvorfor ta en sertifisering?

Hvorfor ta en sertifisering?

Har du og din bedrift riktig kompetanse? Det er et økende krav i markedet å ha en eller flere sertifiseringer, og hensikten bak en sertifisering er å sikre at medarbeiderne besitter riktig kompetanse.

Det blir stadig viktigere å dokumentere din kunnskap for å skille deg ut og være attraktiv i dagens krevende arbeidsmarked. Det er også et økende krav fra arbeidsgivere å besitte riktig kompetanse blant annet i forbindelse med anbud. Spesielt innen byggebransjen er det krav med spesifikke kurs og sertifiseringer for å kunne sende inn anbud til offentlige etater som kommuner og fylkeskommuner.

Man kan ta ulike sertifiseringer både som enkeltperson, som tjeneste og som system, og tar du en sertifisering har de ofte en bestemt varighet. Hensikten med en gyldig periode er at kompetansen skal være kvalitetssikret og ikke utdatert. Hos Norsk Sertifisering kan du ta en resertifisering og vi gir deg en alltid en påminnelse når det er på tide å friske opp din kompetanse.

En sertifisering er et kvalitetsstempel og gir deg et bevis på dokumentert kompetanse. Det øker din markedsverdi og viser at du besitter riktig kompetanse, og skaper en trygghet både for deg, arbeidsgiver og oppdragsgiver at du kjenner ditt fagområde best på hva som kreves for å utføre arbeidet riktig.

Ledere som har gjennomført godkjent kurs som teoretisk grunnlag for sertifisering og som tilfredsstiller fastsatte kompetansekrav gjennom utdannelse og yrkeserfaring, kan søke om akkreditert sertifisering.

Sertifisering er en bekreftelse fra en uavhengig tredjepart på at en kvalitetsleder tilfredsstiller gitte krav til realkompetanse og opplæring og dermed har de nødvendige kunnskapene og ferdighetene.

Norsk Sertifisering er et sertifiseringsorgan og er en uavhengig tredjepart. Norsk Sertifisering er medlem av SGS, Samarbeids Gruppen av Sertifiseringsorganer. I tillegg er Norsk Sertifisering utpekt av Arbeidstilsynet for sertifisering av sakkyndige virksomheter og virksomheter innenfor sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift til administrative ordninger under arbeidsmiljølovens område.

Du kan enkelt sende inn søknad om sertifisering på Mitt Sertifikat.