Hvorfor bli sertifisert mangfoldsleder?

Hvorfor bli sertifisert mangfoldsleder?

Sertifiseringen har relevans for alle ledere, mellomledere, teamledere og HR-ledere og vil gi deg attraktiv kompetanse som hjelper deg å posisjonere deg i nåværende og framtidige jobber.

Du og din bedrift vil få inngående innsikt i hva mangfold er og verdien av dette. Du vil bekrefte din kompetanse om prinsipper, rammeverk og prosesser for mangfoldsledelse, og hvordan du bygger en inkluderende kultur som påvirker din organisasjons suksess.

En sertifisert mangfoldsleder skal ha:

  • Kunnskap om kravene i Standard NS 11201.
  • Kunnskap og ferdigheter til å ta i bruk verktøy som sikrer god mangfoldsledelse.
  • Evne og kompetanse til å bygge en felles identitet, en sterk inkluderende kultur og anerkjenne likheter og ulikheter, og du vil få ferdigheter som sikrer best mulig utnyttelse av kompetansen i mangfoldet.
  • Ferdigheter til å bevise hvordan og hvorfor arbeid med mangfold bidrar til verdiskaping, samt ferdigheter som gjør at du kan måle verdiøkningen over tid.

Sertifiseringene vil gi et rammeverk for å jobbe systematisk med å innfri myndighetskravene knyttet til likestilling og hindre diskriminering.

Sertifiseringen har relevans for alle ledere, mellomledere, teamledere og HR-ledere og vil gi deg attraktiv kompetanse som hjelper deg å posisjonere deg i nåværende og framtidige jobber. Ledere som har gjennomført godkjent kurs som teoretisk grunnlag for sertifisering og som tilfredsstiller fastsatte kompetansekrav gjennom utdannelse og yrkeserfaring, kan søke om akkreditert sertifisering.

Tidligere deltakere sier blant annet dette:

«Jeg har jobbet med ledelse i 20 år, og levert resultater. Men, tenk for noen resultater jeg kunne ha fått hvis jeg hadde hatt kompetanse og verktøy til å lede mangfoldet»

«Bare to dager inn i kurset har jeg fått noen skikkelige «øyeåpnere», jeg anbefaler alle denne opplevelsen.»

Yara, Coop, Gjensidige, Stormberg og Lederhagen er bare noen få av de selskapene som har fått sertifiserte mangfoldsledere. Tilbakemeldingene er gode og mange av dem forteller at:

«Nå forstår jeg at det handler om min egen reise, min identitet og min egen mangfoldskompetanse. Når det går opp for meg at jeg ikke har brukt hele mitt potensial, så skjønner jeg også hvordan jeg må gå frem for å lede andre uten å stigmatisere»,

Les alt om hvordan du sertifiserer deg som mangfoldsleder her (krav, kurs, eksamen, priser og krav ved resertifisering)