Høring – Bedre kjønnsbalanse i ledelsen i norske selskaper

Høring – Bedre kjønnsbalanse i ledelsen i norske selskaper

Nærings- og fiskeridepartementet har lagt ut en høring med forslag til tiltak for å oppnå bedre kjønnsbalanse i ledelsen av norske selskaper. Les høringsuttalelsen fra Norsk Sertifisering.

Kjønnsbalanse i ledelse og styrer er en viktig sak som har fått økende oppmerksomhet i samfunnet de siste årene. Det er nå bred enighet om at en jevnere fordeling av menn og kvinner i ledende posisjoner bidrar til en mer bærekraftig og effektiv organisasjon. Regjeringen har derfor opprettet et høringsbrev hvor de legger frem ulike forslag til tiltak og oppfordrer spesielt høringsinstansene om å komme med egne forslag.

Vi har kommet med innspill til regjeringen og foreslått en hjemmel for innføring av en sertifiseringsordning for likestilling og mangfold. Norsk Sertifisering har per i dag en sertifiseringsordning for mangfoldsledere. Av de erfaringer vi ser bidrar dette arbeidet til økt bevissthet om likestilling og mangfold, bedre kjønnsbalanse og god mangfoldsledelse i virksomhetene. Les mer om sertifiseringen her.

Les mer om høringen på regjeringen.no