Evalueringsskjema

Evalueringsskjema

Tilbakemelding fra sertifiserte virksomheter

Som sertifisert virksomhet hos Norsk Sertifisering AS har du over en periode hatt tett kontakt med oss. Vennligst fyll ut og send oss nedenstående evaluering (1 = ikke fornøyd, 4 = meget godt fornøyd).

Dokumentasjon

Hvordan bedømmer du nytten av kundeinformasjon på vår hjemmeside?
Hvordan bedømmer du nytten av kundeinformasjon på vår hjemmeside?
Var øvrig informasjon om prosessen tilstrekkelig?
Var øvrig informasjon om prosessen tilstrekkelig?

Saksbehandling

Fikk du rask tilbakemelding på henvendelser?
Fikk du rask tilbakemelding på henvendelser?
Var du fornøyd med kvaliteten på tilbakemeldinger?
Var du fornøyd med kvaliteten på tilbakemeldinger?
Var de forskjellige krav til virksomheten tydelige og lette å forstå?
Var de forskjellige krav til virksomheten tydelige og lette å forstå?

Dokumentasjonsprosessen

Var metodikken med tilsendt statusoversikt praktisk og effektiv?
Var metodikken med tilsendt statusoversikt praktisk og effektiv?
Var kommentarene i statusoversikten til nytte i prosessen?
Var kommentarene i statusoversikten til nytte i prosessen?

Revisjon (stedlig)

Var tidsfristen for besøket tilstrekkelig?
Var tidsfristen for besøket tilstrekkelig?
Var revisorene godt forberedt og kvalifisert for oppgaven?
Var revisorene godt forberedt og kvalifisert for oppgaven?
Hvordan var utbyttet av systemrevisjonen?
Hvordan var utbyttet av systemrevisjonen?
Hvordan var utbyttet av fagrevisjonen?
Hvordan var utbyttet av fagrevisjonen?

Sertifiseringsprosessen

Hvordan bedømmer du sertifiseringsprosessen sett under ett?
Hvordan bedømmer du sertifiseringsprosessen sett under ett?
Hvordan bedømmer du generelt Norsk Sertifisering AS?
Hvordan bedømmer du generelt Norsk Sertifisering AS?