Endringer modul 4.2

Endringer modul 4.2

Arbeidstilsynet har gjort endringer i opplæringsplanen for sertifisert sikkerhetsopplæring for truck.

Arbeidstilsynet har gjort endringer i opplæringsplanen for sertifisert sikkerhetsopplæring for truck. Endringene gjelder særlig gjennomføring av den praktiske prøven. For de tyngste truck-klassene er kravet om ett års praksis og førerkort klasse B fjernet. 

«Hva er nytt?

Opplæringsplanen har nå fått tydeligere krav til:

  • opplæring i bedrift
  • hva som skal inngå i «Avsluttende praktisk prøve»
  • at opplæringen skal gis i tråd med utstyrets bruksanvisning
  • at avsluttende praktisk prøve skal omfatte alle delmålene og ferdighetsmålene for opplæringen

For de tyngste truck-klassene over ti tonn (T6, T7 og T8) er kravene om ett års praksis og førerkort klasse B, fjernet.

Opplæringsplanen har også fått en anbefaling om at den som utsteder og fører register over kompetansebevis, kontrollerer at dokumentet «Avsluttende praktisk prøve» er i tråd med opplæringsplanen, se opplæringsplanens vedlegg 1.

Den nye opplæringsplanen er tydeligere på at Arbeidstilsynet eier planen, og det er gjort språklige forbedringer og oppdatering av forskriftshenvisninger.»