Danmarks første sertifiserte mangfoldsleder

Danmarks første sertifiserte mangfoldsleder

Kirsten Richter Sasady har i 2023 gjennomført kurs og eksamen i mangfoldsledelse og kan nå kalle seg Danmarks første sertifiserte mangfoldsleder. Vi gratulerer og har samtidig benyttet anledningen til å stille henne noen spørsmål:

Kan du fortelle litt om din bakgrunn og hvorfor du valgte å sertifisere deg som mangfoldsleder?

Jeg er udannet Aktuar for Københavns Universitet og har været leder i Forsikrings- og Pensions-branchen i snart 20 år. Jeg har altid været af den overbevisning, at hvis virksomhederne sætter medarbejdernes velbefindende i centrum, så vinder alle. Det har dog ikke været det nemmeste budskab at trænge igennem med i den travle finanssektor, og jeg har brugt mange år på at føle, at jeg ikke passede ind og ikke forstod “spillet”.

Jeg endte med at forlade branchen i efteråret 2022 uden en plan for fremtiden. Allan Levann fra High Performance Institute har tidligere været min mentor, og jeg rakte derfor ud til ham. Mest for at være i selskab med ligesindede (alle i hans nærhed er nemlig inspirerendende succesfulde mennesker med hjertet på rette sted!), så jeg kunne lande på benene igen. 

Skæbnen ville så, at Allan var netop blevet introduceret til Seema, og han tog mig med til Oslo for at mødes med Loveleen Rihel Brenna. Det blev starten på en drøm og dernæst en plan for at udbrede Loveleens meget mere holistiske tilgang til ligestilling og diversitet til dansk erhvervsliv. Her er nemlig stort potentiale for forbedring.

Hva tenker du har vært det mest verdifulle ved å bli sertifisert?

At føle sig forkert i så mange år kan godt tage modet fra en. Jeg ser tydeligt mig selv i Loveleens fortælling om påfuglen, der laver om på sig selv for at passe ind blandt en flok hunde. Personligt har det selvfølgelig været udfordrende at have den rolle, men jeg er mest optaget af den tabte tavse kompentence. Jeg har aldrig været klog nok til ikke at sige ledelsen imod, hvis jeg var uenig – men det er der mange andre, der er! Og hvor er det dog trist, at de største karrieremuligheder tilfalder dem, der er bedst til at snakke chefen efter munden! Det er spild af potentiale og giver natuligt også mange en følelse af, at arbejdet kan være meningsløst. Uddannelsen og certificeringen har givet mig værktøjerne til at kunne gå igang med at ændre på det!

At blive akkrediteret certificeret mangfoldighedsleder er et kvalitetsstempel, et bevis på dokumenteret kompetance godkendt af Norsk Sertifisering, som jeg kan tage med mig på min videre færd. Det meget formelle og seriøse set-up er også et vidnesbyrd om, at mangfoldighedsledelse ikke er noget man kan tage let på! Det handler om at arbejde systematisk med kulturen i hele organisationen for at få koblet mangfoldighed til værdiskabelse, bæredygtighed og lønsomhed. Hvis man øger diversiteten uden først at uddanne organisationen til at håndtere det, kan det nemt give bagslag. Der findes ikke et quick-fix i arbejdet med Mangfoldighedsledelse!

Følte du deg godt rustet til eksamen?

Mit efterår på uddannelsen hos Seema har virkelig været fantastisk og meget bevisthedsudvidende! Jeg har gravet mig dybt ned i pensum og har samtidig også læst en masse supplerende litteratur – især for at forstå, hvorfor Danmark er så langt bagud i forhold til Norge. 

Mellem modulerne hos Seema arbejder man også med afleveringsopgaver, som giver ekstra god mulighed for at bruge alle hjørner af Standarden. I opgaverne skal man bruge Standarden til at lave praktiske handlingsplaner og arbejde med at koble teorien om Ledelsessystem for Mangfoldighed direkte til værdiskabelse. Det er et vigtigt element i uddannelsen, fordi man derved bliver trænet i at omsætte teorien til konkret praksis.

Mit hoved var derfor helt fuldt af tanker om Mangfoldighedsledelse, da jeg meldte mig til eksamen. Jeg var dog alligevel spændt og nervøs, da det er en grundig og omfattende eksamen, hvor man kommer rundt i alle hjørner af pensum. Men det lykkedes! 

Hva er dine planer med din nye sertifisering?

Som nævnt ovenfor ser vi et stort potentiale i at tage erfaringerne fra Norge til Danmark. Vi tror på, at når man flytter debatten væk fra køn og ligestilling og i stedet fokuserer på mangfoldighed og det store uforløste potentiale heri, så kan vi flytte noget. 

Loveleen, Allan og jeg håber, at vi sammen kan få dansk erhvervslivs øjne op for, hvor stor værdi det kan give at arbejde med denne agenda – og specielt for, at det ikke handler om at tage noget fra nogen, men at vi alle vinder sammen, når vi skaber psykologisk trygge arbejdspladser baseret på tillid og rum til at være sig selv.

Hvordan føles det nå å være den første sertifiserte mangfoldsleder i Danmark?

Det gør mig glad og stolt – og så giver det mig håb for fremtiden! Jeg tror virkelig på, at Mangfoldighedsledelse kan være den “game changer”, som vi har ventet på i Danmark. 

Min store drøm er at være med til skabe et mere meningsfuldt arbejdsliv for alle. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi i et rigt og moderne samfund skal komme hjem fra arbejde helt energi-forladte. Vi skal komme hjem til familien fyldt at stolthed og glæde, fordi vi igen i dag har følt os set som dem, vi er, og fordi vi i et givtigt fællesskab med andre har skabt ægte værdi. 

At blive certificeret mangfoldighedsleder i henhold til Standard for “Ledelsessystem for mangfold” (NS 11201:2018) giver mig en unik kompetence, som vi mangler i Danmark i dag. Jeg har fået et IPC certifikat, som er gyldigt i alle lande i verden, der bruger ISO-standarder. Jeg er rigtig stolt over at være den første i Danmark med sådan et certifikat!

Les mer om følgende emner: