Bidra til trygg lekeplass for barn

Bidra til trygg lekeplass for barn

Vern om barns liv og helse under lek! Barn kan slå seg og få skrubbsår, men en alvorlig ulykke vil vi ikke ha. Barn trenger god tid til lek og en sikker lekeplass.

Er du opptatt av og engasjert av sikker oppvekst og arenaer for barn?  I Norge er holdningen at barn skal lære gjennom fri lek og erfaring. Derfor aksepterer vi at lek ikke er helt uten risiko. En lekeplass skal gi både spenning og mestringsfølelse. Samtidig er det viktig å unngå ulykker.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anslår at det hvert år er rundt 10 000 barn som trenger medisinsk tilsyn etter uhell og ulykker i barnehager og på lekeplasser.

Produsenter, importører, distributører og andre som leverer, prosjekterer eller monterer lekeapparater skal sørge for at utstyret er i henhold til 
produktkontrolloven og lekeplassforskriften. Sistnevnte sier at «den som anskaffer eller eier lekeplassutstyr er ansvarlig for jevnlig ettersyn og nødvendig vedlikehold, slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes». Internkontrollen er et system for kartlegging av risikoen for ulykker og uønskede hendelser, tiltak for forebygging og ikke minst dokumentasjon.

Når du sertifiserer deg som lekeplassutstyrsinspektør hos Norsk Sertifisering får du en akkreditert sertifisering. Sertifiseringen er personlig og en lekeplassutstyrsinspektør kan påvise eventuelle feil og/eller avvik, herunder feil ved konstruksjon, produksjon, montering eller vedlikehold, påvise avvik på utstyret som følge av slitasje, hærverk, telehiv, værforhold eller andre faktorer som har påvirket utstyrets beskaffenhet over tid.

Oppdragsgiver er ansvarlig for at lekeplassutstyret er i henhold til lovverket. Det er derfor oppdragsgivers fulle rett å kunne kreve sertifisert kompetanse for utførelse av en uavhengig inspeksjon av lekeplassutstyret.

Les mer om hvordan du tar en akkreditert sertifisering som lekeplassutstyrsinspektør HER.