EOQ – kompetansebevis

EOQ – kompetansebevis

Har du sertifikat fra oss? Du kan få EOQ-kompetansebevis, etter nærmere regler, basert på det norske sertifikatet.

Har du sertifikat fra oss? Du kan få EOQ-kompetansebevis, etter nærmere regler, basert på det norske sertifikatet. Dette gjelder for Kvalitetsrevisor – QA, Revisjonsleder Kvalitet – QLA, Risk Manager – RM, Miljøleder – EM, Kvalitetsleder – QM og Arbeidsmiljøleder – OHSM.

https://norsksertifisering.no/per…/internasjonalt-samarbeid/
https://www.eoq.org/

Les mer om følgende emner: