Arbeidsmiljølederen

Arbeidsmiljølederen

En sertifisert arbeidsmiljøleder jobber med HMS som koordinator, rådgiver, eller leder og tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøstandarden ISO 45001. Men hvordan ser hverdagen ut?
Vi har spurt Sonja Marie Skår om hun kan dele noen erfaringer som sertifisert arbeidsmiljøleder.

Kan du fortelle litt om deg selv og hvorfor du valgte å bli sertifisert leder innen HMS?

Jeg jobber som senior kvalitets- og HMS rådgiver i Compendia, og hjelper våre kunder med å bygge ledelsessystemer som blir klar til sertifisering på 14001, 9001 og 45001. Jeg var allerede sertifisert som kvalitetsleder, og det var naturlig for meg å også sertifiseres som arbeidsmiljøleder.

Hvilke fordeler opplever du med å være sertifisert?

For meg som kommer inn i diverse kundeprosjekter, er det et «kvalitetsstempel» på min kompetanse at jeg også er sertifisert.

Hvordan jobber du med arbeidsmiljø og HMS på arbeidsplassen din?

Som nevnt hjelper jeg kunder til å få ledelsessystemer klar til sertifisering, men jeg har også disse «arbeidsmiljø- og HMS» brillene på meg i egen jobb internt, og har også vært med å bygge opp vårt eget HMS-system, og også kartlagt alle HMS-risikoer internt.

Hvordan var prosessen med å bli sertifisert leder innen arbeidsmiljø?

Jeg hadde noen års faglig erfaring fra før, men da det komprimerte kurset kom hos Kiwa, var det enkelt å bare bestemme seg for å ta selve sertifiseringen. Det var et bra kurs, og jeg synes også tilretteleggingen med å ta det web-basert både selve kurset, men også sertifiseringen er veldig bra.

Hvordan vil du si faget utvikler seg i dag, og hva tenker du er fremtiden innen arbeidsmiljø?

I dag tenker jeg at 9001, 14001 og 45001 er innlysende «bærekrafts-standarder» og framsnakker dette veldig hos våre kunder. Åpenhetsloven og redegjørelsesplikten der – sammen med 45001 og 9001 henger veldig sammen med tanke på bærekraft. «Bærekraft» er et «hype»-ord i dag, men om man virkelig går inn for sertifisering, så har man dokumentasjon på at dette tilfredsstiller internasjonale standarder.

Har du noen tips til nye innen HMS arbeidet, og hvor de kan finne faglig påfyll?

Jeg anbefaler ofte DNV og Kiwa som tilbydere når det gjelder faglig påfyll.