Akkreditert for ISO 45001

Akkreditert for ISO 45001

Vi har fått innvilget utvidelse av akkrediteringsomfang for sertifisering iht. NS-ISO 45001:2018 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø-Krav og veiledning om bruk

Vi har fått innvilget utvidelse av akkrediteringsomfang for sertifisering iht. NS-ISO 45001:2018 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø-Krav og veiledning om bruk.

Vi kan sertifisere virksomheter innen følgende bransjer (IAF koder):

  • IAF 17 Grunnmetaller og fabrikkerte metallprodukter
  • IAF 28 Konstruksjon
  • IAF 29 Engros- og detaljhandel; reparasjon av kjøretøyer, motorsykler og personlig- og
    husholdningsvarer
  • IAF 34 Ingeniørtjenester

Les mer om personsertifisering HER.