Inger Jakobsen

Inger Jakobsen

Stilling

Daglig leder

Avdeling

Ledelse

Kontakt

+47 934 05 001Send e-post

Inger Jakobsen har en bachelor fra Universitet i Oslo med studier i kriminologi, psykologi og pedagogikk. Hun kommer fra Standard Norge hvor hun i mange år har ledet arbeidet med utvikling av nasjonale, europeiske og internasjonale standarder for god virksomhetsstyring, inklusive standarder med krav til samsvarsvurdering med systemsertifisering og personellsertifisering. Hun har også ledet arbeidet med utvikling av standarder innenfor ulike sektorer som helse og omsorg samt fiskeri og havbruk. Hun har tidligere hatt lederstillinger i både utdanningssektoren IT-sektoren.