Nye styringssystemstandarder for kvalitet og miljø

Det er kommet nye standarder for kvalitet og miljø og etter hvert for arbeidsmiljø. ISO har besluttet at styringssystemstandarder skal ha felles struktur, termer og definisjoner.

Det er en tre års overgangsperiode for ISO 9001 fram til 14.09.2018. Det betyr at alle 9001-sertifikater må være i samsvar med ny standard innen 14.09.2018. Det vil bli samme type overgangsordninger for ISO 14001. Overgang til 2015-versjonen kan skje i forbindelse med planlagt overvåking eller resertifisering.

Viktigste endringene i ny standard: 

  • Prosesstankegang - risikobasert tilnærming: Til nå har det vært prosesstankegangen som ligger til grunn for standardene. I den nye standarden er det en risikobasert tilnærming. Det betyr vurdering av trusler og muligheter ved utforming av styringssystemet

  • Organisasjonens kontekst: Det skal tas hensyn til organisasjonens kontekst og interessenter når omfanget til ledelsessystemet fastsettes

  • Dokumentasjon: Dokumenterte prosedyrer og registreringer er erstattet med krav om dokumentert informasjon, som skal vedlikeholdes og oppbevares

  • Intern og ekstern kommunikasjon: Må bestemme behovet for, og hvordan dette skal følges opp

  • Utelatelser: Det er ikke muligheter til å ekskludere noen av punktene i standarden. Organisasjonen skal sikre forhold der det er bestemt at enkelte krav i standarden ikke får anvendelse i ledelsessystemet 

  • Felles struktur, terminologi, definisjoner og tekstblokker: Alle nye og reviderte ISO-standarder for ledelsessystemer (tidligere styringssystemer) har samme struktur terminologi, definisjoner og tekstblokker

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4