Virksomheter Org.nr. Sertifiseringstype Sertifikatnr. Etablert Gyldighet Sertifikattekst
Mørenot AS 976284097 ISO 9001:2015 NSKS 001 08.12.2006 10.09.2024 Utvikling, konstruksjon, produksjon, reparasjon, markedsføring og salg av nettbasert fiskeredskap og utstyr for fiske og oppdretts- industrien, samt utstyr for haling og løft i industri-, sjøfarts- og offshoreaktiviteter.
Demanor AS 968112031 ISO 9001:2015 NSKS 003 31.12.2009 28.05.2024 Salg, konstruksjon, produksjon og montering av Demanor’s produkter innenfor kraner og materialhåndtering.
Vitec AS 981932773 ISO 9001:2015
ISO 3834-2:2005
NSKS 005 07.01.2014 07.01.2023 Sveis- og materialteknikk, sveiseskole, NDT (ikke destruktiv prøving), oppmåling/ dimensjonskontroll, kvalitetskontroll
MCS Elektrotavler AS 913570871 ISO 9001:2015 NSKS 006 20.11.2014 24.02.2023 Bygging av elektrotavler og elektrotavlesystemer, samt servicetjenester mot samme.
Norsk Kranpartner AS 981890833 ISO 9001:2015 NSKS 007 28.05.2015 28.05.2024 Ingeniørtjenester i forbindelse med kraner, løfteutstyr og materialhåndtering
Lilleland AS 893112812 ISO 9001:2015
BFO bransje-standard for passiv brannsikring
NSKS 008 10.06.2015 22.04.2024 Brannisolering, branntetting, brannmaling, forebyggende brannsikringskontroll og levering og montering av branndører og ledesystemer. Ledelsessystemet er sertifisert i henhold til Brannfaglig Fellesorganisasjons bransjestandard for passiv brannsikring, vers. 1 juni 2016, kompetansekategori 3.
Firesafe Thermax AS 961145813 ISO 9001:2015
BFO bransje-standard for passiv brannsikring
NSKS 009 10.06.2015 06.07.2024 Brannisolering, branntetting, brannfuging og levering og montering av branndører. Ledelsessystemet er sertifisert i henhold til Brannfaglig Fellesorganisasjons bransjestandard for passiv brannsikring, vers. 1 juni 2016, kompetansekategori 3.
Eid Elektro AS 992780061 ISO 9001:2015 NSKS 010 09.06.2016 12.09.2021 Produksjon av alle typer lavspent fordelings- og styretavler, samt tilhørende servicetjenester innenfor prosjektering og dokumentasjon.
Dokumentert AS 912855929 ISO 9001:2015 NSKS 011 19.05.2017 19.05.2023 Uavhengig kontroll, førstegangskontroll, rutinekontroll, vedlikehold, dokumentasjon og veiledning innenfor
stasjonære brannslukningsanlegg
Molde Jarnvareforreting AS 958012292 ISO 9001:2015 NSKS 012 21.08.2018 21.08.2024 Salg av maskiner, verktøy, festemidler, løfteutstyr, hydraulikk, industrirekvisita mm. samt service og reparasjoner dertil.
Rojo sveis og montering AS 821439582 ISO 3834-2:2005 NSKS 013 09.03.2019 09.03.2022 Sveising, maskinering og montering av rør og konstruksjoner i aluminium, syrefast materialer og carbonstål.
Sveiseservice AS 984066325 ISO 9001:2015 NSKS 014 26.03.2019 26.03.2022 Dreiing, fresing, boring og maskinering av komponenter og sveising
Technimar AS 944558179 ISO 9001:2015 NSKS 015 03.05.2019 03.05.2022 Teknisk konsulentvirksomhet og kontrollvirksomhet
Mongstad Industrier AS 921479573 ISO 3834-2:2005 NSKS-016 10.02.2020 10.02.2023 Design, produksjon og vedlikehold av olje- og gassrelatert utstyr
Forsvaret – FLO, FKL, Teknisk avdeling 986105174 ISO 9001:2015 NSKS-017 01.04.2020 01.04.2023 Opplæring på alle typer landbaserte maskiner og materiell som er relatert til Forsvarets daglige drift, for freds- og krigsoppsetning
Morgedal Entreprenør AS 919782579 ISO 9001:2015 NSKS 018 18.05.2020 18.05.2023 Entreprenørvirksomhet innen rehabilitering av vann og avløp, veibygging, infrastruktur, vedlikehold av infrastruktur samt grunnarbeid for offentlig, næringsliv og private.
Morgedal Entreprenør AS 919782579 ISO 14001:2015 NSKS 019 18.05.2020 18.05.2023 Entreprenørvirksomhet innen rehabilitering av vann og avløp, veibygging, infrastruktur, vedlikehold av infrastruktur samt grunnarbeid for offentlig, næringsliv og private.
Gjøvik Graveservice AS 918808574 ISO 9001:2015 NSKS-020 28.10.2020 28.10.2023 Entreprenørvirksomhet innen anleggsarbeider, blant annet vegbygging, etablering av komplett vann- og avløpsanlegg, grøftearbeid for fjernvarme og elektroinstallasjoner samt grunnarbeider for bolig- og industribygg.
Gjøvik Graveservice AS 918808574 ISO 14001:2015 NSKS-021 28.10.2020 28.10.2023 Entreprenørvirksomhet innen anleggsarbeider, blant annet vegbygging, etablering av komplett vann- og avløpsanlegg, grøftearbeid for fjernvarme og elektroinstallasjoner samt grunnarbeider for bolig- og industribygg.
Theia AS 899030982 ISO 9001:2015 NSKS-022 30.12.2020 30.12.2023 Konsulentvirksomhet innen maritime fagfelter som oppbygging av vedlikehold- og sikkerhetsstyrings-systemer, utarbeidelse av stabilitetsberegninger, fartøykontroller samt skade- og havaritakst.
Demanor AS 968112031 ISO 14001:2015 NSKS 023 28.05.2021 28.05.2024 Salg, konstruksjon, produksjon og montering av Demanor’s produkter innenfor kraner og materialhåndtering.
Huser Entreprenør AS 989490923 ISO 9001:2015 NSKS 024 04.06.2021 04.06.2024 Entreprenørvirksomhet innen rehabilitering av vann og avløp, veibygging, infrastruktur, vedlikehold av infrastruktur samt grunnarbeid for offentlig, næringsliv og private
Morgedal Entreprenør AS 919782579 ISO 45001:2018 NSKS 025 11.09.2021 18.05.2023 Entreprenørvirksomhet innen rehabilitering av vann og avløp, veibygging, infrastruktur, vedlikehold av infrastruktur samt grunnarbeid for offentlig, næringsliv og private.
Gjerdalen Entreprenør AS 925994685 ISO 9001:2015 NSKS 026 20.10.2021 20.10.2024 Entreprenørvirksomhet innen rehabilitering av vann og avløp, veibygging, infrastruktur, vedlikehold av infrastruktur samt grunnarbeid for offentlig, næringsliv og private.
Gjerdalen Entreprenør AS 925994685 ISO 14001:2015 NSKS 027 20.10.2021 20.10.2024 Entreprenørvirksomhet innen rehabilitering av vann og avløp, veibygging, infrastruktur, vedlikehold av infrastruktur samt grunnarbeid for offentlig, næringsliv og private.
Gjerdalen Entreprenør AS 925994685 ISO 45001:2015 NSKS 028 20.10.2021 20.10.2024 Entreprenørvirksomhet innen rehabilitering av vann og avløp, veibygging, infrastruktur, vedlikehold av infrastruktur samt grunnarbeid for offentlig, næringsliv og private.

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4