Virksomheter Org.nr. Sertifiseringstype Sertifikatnr. Etablert Gyldighet Sertifikattekst
Mørenot AS 976284097 ISO 9001:2015 NSKS 001 08.12.06 10.09.21 Utvikling, konstruksjon, produksjon, reparasjon, markedsføring og salg av nettbasert fiskeredskap og utstyr for fiske og oppdretts- industrien, samt utstyr for haling og løft i industri-, sjøfarts- og offshoreaktiviteter.
Carl Stahl AS 881657422 ISO 9001:2015 NSKS 002 20.09.07 11.09.21 Salg av ståltau, fibertau, kjetting og komponenter til løfting, surring og fortøyning, produksjon av nettbasert fiskeredskap, sammensetting av løfteredskap og arbeidsutstyr for løft av hengende last.
Demanor AS 968112031 ISO 9001:2015 NSKS 003 31.12.09 28.05.21 Salg, konstruksjon, produksjon og montering av Demanor’s produkter innenfor kraner og materialhåndtering.
Vitec AS 981932773 ISO 9001:2015
ISO 3834-2:2005
NSKS 005 07.01.14 07.01.20 Sveiseteknikk, sveiseskole, NDT (ikke destruktiv prøving), oppmåling/dimensjonskontroll, kvalitetssikring
MCS Elektrotavler AS 913570871 ISO 9001:2015 NSKS 006 20.11.14 20.11.20 Bygging av elektrotavler og elektrotavlesystemer, samt servicetjenester mot samme.
Norsk Kranpartner AS 981890833 ISO 9001:2015 NSKS 007 28.05.15 28.05.21 Ingeniørtjenester i forbindelse med kraner, løfteutstyr og materialhåndtering
Lilleland AS 893112812 ISO 9001:2015
BFO bransje-standard for passiv brannsikring
NSKS 008 10.06.15 22.01.21 Brannisolering, branntetting, brannmaling, forebyggende brannsikringskontroll og levering og montering av branndører og ledesystemer. Ledelsessystemet er sertifisert i henhold til Brannfaglig Fellesorganisasjons bransjestandard for passiv brannsikring, vers. 1 juni 2016, kompetansekategori 3.
Thermax AS 961145813 ISO 9001:2015
BFO bransje-standard for passiv brannsikring
NSKS 009 10.06.15 06.07.21 Brannisolering, branntetting, brannfuging og levering og montering av branndører. Ledelsessystemet er sertifisert i henhold til Brannfaglig Fellesorganisasjons bransjestandard for passiv brannsikring, vers. 1 juni 2016, kompetansekategori 3.
Eid Elektro AS 992780061 ISO 9001:2015 NSKS 010 09.06.16 12.09.21 Produksjon av alle typer lavspent fordelings- og styretavler, samt tilhørende servicetjenester innenfor prosjektering og dokumentasjon.
Dokumentert AS 912855929 ISO 9001:2015 NSKS 011 19.05.17 19.05.20 Uavhengig kontroll, førstegangskontroll, rutinekontroll, vedlikehold, dokumentasjon og veiledning innenfor
stasjonære brannslukningsanlegg
Molde Jarnvareforreting AS 958012292 ISO 9001:2015 NSKS 012 21.08.2018 21.08.21 Salg av maskiner, verktøy, festemidler, løfteutstyr, hydraulikk, industrirekvisita mm. samt service og reparasjoner dertil.
Rojo sveis og montering AS 821439582 ISO 3834-2:2005 NSKS 013 09.03.2019 09.03.2022 Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer
Sveiseservice AS 984066325 ISO 9001:2015 NSKS 014 26.03.2019 26.03.2022 Dreiing, fresing, boring og maskinering av komponenter og sveising
Technimar AS 944558179 ISO 9001:2015 NSKS 015 03.05.2019 03.05.2022 Teknisk konsulentvirksomhet og kontrollvirksomhet

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4