Oppdaterte utgaver av standarder for ledelsessystem

Det er kommet nye standarder for kvalitet, ytre miljø (i 2015) og arbeidsmiljø (i 2018). ISO har besluttet at ledelsessystemstandarder skal ha felles struktur, termer og definisjoner (omtalt som HLS- Hight Level Structure).

Overgang til ny utgave kan skje i forbindelse med den planlagte årsoppfølging eller resertifisering.

Viktigste endringene i nye standarder: 

  • Prosesstankegang - risikobasert tilnærming: Til nå har det vært prosesstankegangen som ligger til grunn for standardene. I den nye standarden er det en risikobasert tilnærming. Det betyr vurdering av trusler og muligheter ved utforming av styringssystemet

  • Organisasjonens kontekst: Det skal tas hensyn til organisasjonens kontekst og interessenter når omfanget til ledelsessystemet fastsettes

  • Dokumentasjon: Dokumenterte prosedyrer og registreringer er erstattet med krav om dokumentert informasjon, som skal vedlikeholdes og oppbevares

  • Intern og ekstern kommunikasjon: Må bestemme behovet for, og hvordan dette skal følges opp

  • Utelatelser: Det er ikke muligheter til å ekskludere noen av punktene i standarden. Organisasjonen skal sikre forhold der det er bestemt at enkelte krav i standarden ikke får anvendelse i ledelsessystemet 

  • Felles struktur, terminologi, definisjoner og tekstblokker: Alle nye og reviderte ISO-standarder for ledelsessystemer (tidligere styringssystemer) har samme struktur terminologi, definisjoner og tekstblokker

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4