Klage- og ankebehandling

For alle klager og anker gjelder:

  • Konfidensialitet: Klagen blir behandlet konfidensielt, og klageren har krav på anonym behandling.
  • Uavhengighet, upartiskhet: Klager og anker blir behandlet av personer som er uavhengig, kan opptre upartisk og ikke har økonomiske eller andre interesser som kan påvirke utfallet av saken.
  • Undersøkelser og klage-/ankebeslutninger skal ikke medføre diskriminerende tiltak overfor klager.
  • Behandling: Klager/anker blir behandlet i samsvar med retningslinjene som gjelder for klagens art

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4