Søknadsskjema for sertifisering av ledelsessystemer

Nedenfor finner du søknadsskjema for sertifisering av ledelsessystemer innenfor

  • NS-EN ISO 9001:2015 - Ledelsessystemer for kvalitet

  • NS-EN ISO 3834-2:2005 - Kvalitetskrav smeltesveising

  • NS-EN ISO 14001:2015 - Ledelsessystemer for miljø

  • NS-ISO 45001:2018 -  Ledelsessystemer for arbeidsmiljø

Se forklaringer til utfylling av skjemaet på søknadsskjemaets side 2.

Når søknaden er behandlet og godkjent, eventuelt etter innhenting av utfyllende informasjon, vil det bli utarbeidet et endelig tilbud i tråd med den informasjonen som er gitt.

Aksept av tilbud og påfølgende prosessgjennomføring

Dersom tilbudet blir akseptert, vil det bli oversendt et kontraktsforslag. Etter signering vil prosessen bli gjennomført i i henhold til egne prosedyrer som skal gi svar på virksomhetens evne til å oppfylle kundekrav, juridiske krav og andre krav som følger av virksomhetsbeskrivelsen og kravet i den aktuelle standarden som det skal sertifiseres etter.

Prosessen er i hovedsak todelt

  • Trinn 1: Dokumentgjennomgåelse og besøk for å vurdere om organisasjonen er moden for å gå videre med sertifiseringsprosessen, og derved forberede Trinn 2.  
  • Trinn 2:Sertifiseringsbesøk for å vurdere implementeringen, daglig bruk og oppdateringer av styringssystemet, samt vurdering av realkompetanse relatert til gitte arbeidsoppgaver.

     

     

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4