Søknadsskjema for sertifisering av styringssystemer

Nedenfor finner du søknadsskjema for sertifisering av styringssystemer innenfor

  • NS-EN ISO 9001:2008/2015 - Kvalitetsstyring

  • NS-EN ISO 3834-2:2005 - Kvalitetskrav smeltesveising

  • NS-EN ISO 14001:2004/2015 - Miljø

  • BS OHSAS 18001:2007 - Arbeidsmiljø 

Se forklaringer til utfylling av skjemaet på søknadsskjemaets side 2.

Når søknaden er behandlet og godkjent, eventuelt etter innhenting av utfyllende informasjon, vil det bli utarbeidet et endelig tilbud i tråd med den informasjonen som er gitt.

Aksept av tilbud og påfølgende prosessgjennomføring

Dersom tilbudet blir akseptert, vil det bli oversendt et kontraktsforslag. Etter signering vil prosessen bli gjennomført i i henhold til egne prosedyrer som skal gi svar på virksomhetens evne til å oppfylle kundekrav, juridiske krav og andre krav som følger av virksomhetsbeskrivelsen og kravet i den aktuelle standarden som det skal sertifiseres etter.

Prosessen er i hovedsak todelt

  • Trinn 1: Dokumentgjennomgåelse og besøk for å vurdere om organisasjonen er moden for å gå videre med sertifiseringsprosessen, og derved forberede Trinn 2.  
  • Trinn 2:Sertifiseringsbesøk for å vurdere implementeringen, daglig bruk og oppdateringer av styringssystemet, samt vurdering av realkompetanse relatert til gitte arbeidsoppgaver.

     

     

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4