Søknadsskjema for sertifisering som sakkyndig virksomhet

Dersom du sender oss en forespørsel om sertifisering som sakkyndig virksomhet (se Tilbud i menyen til venstre), vil du motta et uforpliktende tilbud. Dersom tilbudet er av interesse, ber vi deg om å sende en signert søknad. Nedenfor finner du søknadsskjema om sertifisering.

Etter at vi har mottatt søknaden, oversendes en signert kontrakt fra oss sammen med en sjekkliste over innholdet i et kvalitetssystem og en henvisning til Kundeinformasjon på vår hjemmeside.

Sertifiseringsprosessen gjennomføres punktvis slik:

1.    Kvalifikasjoner sjekkes og godkjennes mot gjeldende krav. Hvis OK:

2.    Kvalitetssystemet bygges opp og godkjennes (elektronisk meldingsutveksling). Når OK:

3.    Vi kommer på revisjonsbesøk og sjekker at realkompetanse er på plass og at systemet fungerer

4.    Eventuelle avvik lukkes

5.    Sertifikatet utstedes – gyldig for 4 år.

Sertifiseringsordningen for farlig arbeidsutstyr på Arbeidstilsynets nettside viser en oversikt over forskriftene.

 

 

 

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4