Utvidelse av sertifiseringsomfanget

Virksomheten kan søke om utvidelse. Fagrevisor vil gjennomgå faglige kvalifikasjoner og nye prosedyrer. Ut fra gjennomgangen og tidligere oppfølginger, avgjør fagrevisor om det er grunnlag for besøk eller kun dokumentgjennomgang. For å sikre krav til upartiskhet, behandles søknaden i separate prosesser av personell med uavhengige roller (bedømmer, innstiller, godkjenner). Ved aksept vil virksomheten motta et nytt signert sertifikat.

Dersom søknaden ikke blir anbefalt av fagrevisor, må dokumentasjonen og/eller kvalifikasjonskravene bringes i overensstemmelse med kravene før en utvidelse kan gjennomføres.

Reduksjon av sertifiseringsomfanget

Dersom virksomheten ikke lenger innehar nødvendige faglige kvalifikasjoner eller den av andre årsaker ikke ønsker å opprettholde omfanget, skal de originale sertifiseringsdokumentene returneres til sertifiseringsorganet sammen med en beskrivelse av hva som ønskes opprettholdt. Det blir utstedt nye sertifiseringsdokumenter. Virksomheten skal, innen rimelig tid, forplikte seg til å fjerne gamle tekster og henvisninger til opprinnelige sertifiseringsomfang, slik at nytt og redusert omfang er entydig. Virksomheten skal orientere sine kunder om reduksjonen i omfanget.

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4