Suspensjon og tilbaketrekking

Virksomheter som for en begrenset periode ikke greier å tilfredsstille sertifiseringskravene kan suspendere seg selv inntil forholdene er brakt i orden. Suspensjon bør generelt ikke gjelde for mer enn 6 måneder.

Sertifikatet skal suspenderes dersom det til stadighet eller i alvorlig grad avdekkes at sertifiseringskravene ikke blir tilfredsstilt og det kan dokumenteres at virksomhetens system ikke er effektivt.

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4